fbpx
Török Martin

Manapság egyre többször beszédtéma a gender, a társadalmi nem. Sokak által vitatott téma, sok különböző véleménnyel. Egyre többen jönnek rá, hogy a gender napról napra fontosabb megvitatandó topik. De miért is fontos? A választ az alábbi sorokban megtaláljátok.

Elsősorban fontosnak tartom, hogy bemutassam a különböző megközelítéseket, hogy mi is a gender, mivel a gender fogalmának megértése és meghatározása eltérő lehet különböző forrásokban és szakirodalmakban. Ahány ház, annyi gender meghatározás!

A gender fogalma a társadalmi nemekkel kapcsolatos szerepeket és jellemzőket takarja. A gender egy társadalmi konstrukció, amely meghatározza, hogy milyen szerepeket, viselkedéseket és elvárásokat társítunk az egyes nemekhez. Az alábbi idézés ezt például tökéletesen bemutatja: “A gender szó azonos a nemi szereppel és azzal a sokféle dologgal, amelyekkel társadalmilag jellemzik az embereket, beleértve a megjelenést, a viselkedést, a szerepeket, az elvárásokat és az identitást.” (Kite és Whitley, 2016)

A gender fogalmának meghatározása az utóbbi években változásokon ment keresztül, és az identitást is magába foglalja már a fogalom. A gender identitás az, hogy az egyén magát azonosítja a társadalmi nemét illetően, függetlenül attól, hogy milyen biológiai neme van. “A gender identitás egy személynek az azonossága, amelyet az érzéseiben és a viselkedésében mutatott társadalmi nemével kapcsolatban érez. Ez azonosítható vagy sem az egyén biológiai nemeivel, és ez az azonosítás lehet különböző az egyén kultúrájától és szociális környezetétől függően.” (American Psychological Association, 2021)

Egyes szakemberek a gender fogalmát a szexualitás kifejezésmódjával is kapcsolatba hozzák. A gender egy, úgymond személyes tapasztalat, amely magában foglalja a szexuális irányultságot és a szexuális életmódot. Az alábbi idézet egy ilyen megközelítést mutat be:

“A gender, mint személyes tapasztalat, olyan sztereotípiáktól és elvárásoktól szabad, amelyeket a társadalom adott nemi szerepekről támaszt. Ez azt jelenti, hogy a gender nem korlátozódik azon, hogy egy személy hogyan viselkedik vagy milyen ruhát visel, hanem tartalmazza a szexuális orientációt és a szexuális kifejeződést is.” (World Health Organization, 2021)

Összefoglalva, a gender fogalmának meghatározása és értelmezése eltérő lehet különböző forrásokban és szakirodalomban. Ahogy írtam: ahány ház, annyi gender meghatározás! Általában azonban a gender a társadalmi nemekkel kapcsolatos szerepeket, elvárásokat és identitást jelenti, amely lehet biológiai nemtől független. Az utóbbi években egyre inkább hangsúlyozzák a gender identitás és a szexualitás összefüggéseit is.

Most már betekintést kaptunk, hogy mi is lehet az a gender és hogy milyen megközelítések vannak (a sok ezer közül), most térjünk át a lényegre, hogy miért is fontos beszédtéma számunkra és társadalmunknak!

A gender, vagyis az emberi nemekkel kapcsolatos fogalmak és társadalmi szerepek kiemelten fontosak a világunkban, mert hatással vannak az emberek életére és élményeire, valamint a társadalmi viszonyokra és egyenlőtlenségekre is.

Az egyik legfontosabb ok, hogy miért is fontos a gender, hogy hatással van az egyének identitására és életútjára. A gender jelölheti az egyén biológiai nemét, de fontosabb a társadalmi nemre vonatkozó szerepek, amelyeket az egyén magáénak érez. Az emberek érzései, viselkedése sokszor attól függ, hogy milyen gender szerepeknek megfelelően cselekszenek, és hogy azokat elfogadják-e vagy sem.

Ezenkívül a gender fontos a társadalom számára is, mert befolyásolja a kapcsolatokat és az egyenlőtlenségeket. A gender sztereotípiák és szerepek meghatározzák, hogy az emberek milyen szerepeket töltenek be a társadalomban (és ezek általában az egyenlőtlen hatalomelosztásban jelennek meg). A gender alapján történő megkülönböztetés és hátrányos megkülönböztetés számos területen jelen lehet (van), például a munkahelyeken, az oktatásban, az egészségügyben és természetesen a politikában.

Ezért fontos, hogy a gender fogalmát és annak hatását a társadalomra megértsük és felismerjük, hogy az egyenlőség és a sokféleség elveit figyelembe véve alakítsuk a társadalmat. A gender kérdéseivel való foglalkozás segíthet az egyenlőség és a diverzitás előmozdításában, az előítéletek és diszkrimináció elleni küzdelemben, és a pozitív változások elérésében.

Az egyik legnagyobb kihívás a gender kérdésekkel való foglalkozás során az, hogy a társadalmi szerepek és elvárások sokszor tudattalanul hatnak az emberekre. A gender sztereotípiák gyakran rejtett formában jelennek meg a média, a művészet és a kultúra által, és ezek hatása sokszor észrevétlenül befolyásolja az emberek gondolkodásmódját és viselkedését. Ezért fontos a tudatosítás és a párbeszéd gender témában, hogy az emberek felismerjék a sztereotípiák káros hatásait, és elősegítsék az egyenlőséget és a diverzitást.

A gender fogalmának megértése és felismerése segít az egyénnek a saját identitásának és életútjának kialakításában, és előmozdítja a társadalmi egyenlőséget és a sokszínűséget. A gender szerepek és elvárások átértékelése és újragondolása a kulcs ahhoz, hogy olyan társadalmat alakítsunk ki, amelyben az emberek szabadon és boldogan élhetnek, és ahol mindenki ugyanolyan esélyekkel rendelkezik. Ezért fontos, hogy a gender témáját ne csak a szakértők és az érintettek vitassák meg, hanem a társadalom minden tagja számára fontos és aktuális kérdésként kezeljük.

A gender kérdései nem csak az egyéni és társadalmi szinten fontosak, hanem a gazdasági és politikai szinten is. A nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek, a nők hátrányos megkülönböztetése és diszkriminációja nem csak etikai, hanem gazdasági problémákat is okozhat. Az egyenlőtlenség és a megkülönböztetés miatt az embereknek lehetőségeik korlátozódnak, így a társadalom nem használja ki az összes emberi erőforrást. Ha az embereknek lehetőségük van a képességeik és az érdeklődésük alapján választani a szerepeiket, akkor a társadalom és a gazdaság is jobban működik.

Az egyik legfontosabb lépés a gender egyenlőség felé a tudatosság növelése az oktatás. Fontos, hogy már az iskolában is tanítsák a gender kérdéseket, és azon dolgozzanak, hogy a gyerekek már korán felismerjék a sztereotípiákat és a különbségeket. Az oktatás mellett fontos, hogy az emberek számára elérhetővé váljanak a gender témájával foglalkozó információforrások, szakértők és szervezetek.

A vállalatoknak is nagy felelősségük van a gender egyenlőség előmozdításában. Az egyenlő bér és az esélyegyenlőség biztosítása nem csak a nők, hanem a férfiak és a nem bináris emberek számára is fontos. Azonban a vállalatoknak nem csak a szabályzataikban kell megfelelniük az egyenlőségi előírásoknak, hanem a gyakorlatban is meg kell valósítaniuk azokat.

A gender kérdéseivel való foglalkozás nem könnyű, és a megoldások sem mindig egyértelműek. Azonban ha a gender témáját figyelembe vesszük, és azon dolgozunk, hogy az egyenlőség és a sokszínűség elvei valóban megvalósuljanak, akkor elősegíthetjük a társadalmi és gazdasági fejlődést, valamint az emberi boldogságot és jólétet. Ezért fontos, hogy mindannyian tudatosan foglalkozzunk a gender kérdéseivel, és tegyük meg a szükséges lépéseket az egyenlőség és a sokszínűség előmozdítása érdekében.

S ne felejtsétek: Ahány ház, annyi gender meghatározás!

Források:

  • Mary E. Kite, B. E. Whitley, (2016) Gender and Sexual Orientation. In: Psychology of Prejudice and Discrimination, Routledge, p. 43
  • Mills, Kim I. (2021) APA adopts resolution opposing biased or coercive efforts to change individuals’ gender identity, American Psychological Association
  • WHO (2021), https://www.who.int/europe/healthtopics/gender#tab=tab_1