fbpx

Rólunk

A Káldor Miklós Szakkollégium a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának Szakkollégiuma. 2011 óta célja, hogy elsősorban tagjai, illetve lehetőség szerint az Egyetem minden hallgatója számára lehetőséget biztosítson az egyetemi képzést kiegészítő, magasabb szintű ismeretek elsajátítására. A szakmai fejlődés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a közösségi programokra és a társadalmi felelősségvállalásra is.

Diákszervezetünk 2018 óta Káldor Miklós Szakkollégium néven működik, azonban egy-két helyen még mindig találkozhatunk a Külker Szakkollégium megnevezéssel is.

KÖZÖSSÉGET ALKOTUNK

Fontos számunkra, hogy a tagok valóban csapatként, közösségként működjenek együtt. A szakkollégisták egy összetartó baráti közösséget is alkotnak. Ehhez hozzájárulnak különböző szabadidős programjaink, például kirándulások, koncertek vagy színházlátogatások. A tagok nem csak egymással, hanem más szakkollégiumokkal és alumni tagokkal is jó kapcsolatot ápolnak.

JÖVŐT ÉPÍTÜNK

A Szakkollégiumi Mozgalom tagjaként célunk a tehetséges fiatalok támogatása, ezért lehetőséget biztosítunk, hogy a szakkollégisták hazai és nemzetközi versenyeken is megmérettethessék magukat. Továbbá minden félévben kurzusokat és szakmai előadásokat szervezünk, amelyek témáit az igényeknek megfelelően alakítjuk ki. Ezen kívül a tagok konferenciákon és saját szervezésű vitaesteken is aktívan részt vesznek. A szakmai és tudományos munkásságunk fontos pillére a Tudományos Diákköri Konferencián való szereplés is.

MÁSOKRA IS FIGYELÜNK

Szeretnénk, ha tagjaink a társadalmi folyamatok iránt érzékeny, felelősen gondolkodó emberekké válnának. Különböző projektjeink és programjainkkal kiemelt célunk, hogy megóvjuk környezetünk és társadalmunk értékeit.

Működésünk

A Szakkollégium vezetését az önkormányzatiság elve alapján szervezi. Saját Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik működésesről és a tagok kötelességeiről. Legfőbb szerve a közgyűlés, ahol minden a Szakkollégiumi Diákbizottság által előkészített jogi és közösségi kérdésről döntenek a tagok. Minden, a szakkollégiummal kapcsolatos ügy nyilvános a szakkollégium minden tagja előtt. Az ilyen ügyekről minden tag köteles az érdekelteket megfelelő időben tájékoztatni.

A Szakkollégium általános felügyeletét az egyetem rektora látja el. A Szakkollégiumi Diákbizottság végzi a Káldor Miklós Szakkollégium programjának és tevékenységének tervezését, lebonyolítását és azok felügyeletét. A Diákbizottság élén az elnök a szakmai vezetővel közösen irányítja a folyamatokat.