fbpx

Rólunk

Rólunk

A Káldor Miklós Szakkollégium a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának Szakkollégiuma. 2011 óta célja, hogy elsősorban tagjai, illetve lehetőség szerint az Egyetem minden hallgatója számára lehetőséget biztosítson az egyetemi képzést kiegészítő, magasabb szintű ismeretek elsajátítására. A szakmai fejlődés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a közösségi programokra és a társadalmi felelősségvállalásra is.

Diákszervezetünk 2018 óta Káldor Miklós Szakkollégium néven működik, azonban egy-két helyen még mindig találkozhatunk a Külker Szakkollégium megnevezéssel is.

KÖZÖSSÉGET ALKOTUNK

Fontos számunkra, hogy a tagok valóban csapatként, közösségként működjenek együtt. A szakkollégisták egy összetartó baráti közösséget is alkotnak. Ehhez hozzájárulnak különböző szabadidős programjaink, például kirándulások, koncertek vagy színházlátogatások. A tagok nem csak egymással, hanem más szakkollégiumokkal és alumni tagokkal is jó kapcsolatot ápolnak.

JÖVŐT ÉPÍTÜNK

A Szakkollégiumi Mozgalom tagjaként célunk a tehetséges fiatalok támogatása, ezért lehetőséget biztosítunk, hogy a szakkollégisták hazai és nemzetközi versenyeken is megmérettethessék magukat. Továbbá minden félévben kurzusokat és szakmai előadásokat szervezünk, amelyek témáit az igényeknek megfelelően alakítjuk ki. Ezen kívül a tagok konferenciákon és saját szervezésű vitaesteken is aktívan részt vesznek. A szakmai és tudományos munkásságunk fontos pillére a Tudományos Diákköri Konferencián való szereplés is.

MÁSOKRA IS FIGYELÜNK

Szeretnénk, ha tagjaink a társadalmi folyamatok iránt érzékeny, felelősen gondolkodó emberekké válnának. Különböző projektjeink és programjainkkal kiemelt célunk, hogy megóvjuk környezetünk és társadalmunk értékeit.

Működésünk

A Szakkollégium vezetését az önkormányzatiság elve alapján szervezi. Saját Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik működésesről és a tagok kötelességeiről. Legfőbb szerve a közgyűlés, ahol minden a Szakkollégiumi Diákbizottság által előkészített jogi és közösségi kérdésről döntenek a tagok. Minden, a szakkollégiummal kapcsolatos ügy nyilvános a szakkollégium minden tagja előtt. Az ilyen ügyekről minden tag köteles az érdekelteket megfelelő időben tájékoztatni.

A Szakkollégium általános felügyeletét az egyetem rektora látja el. A Szakkollégiumi Diákbizottság végzi a Káldor Miklós Szakkollégium programjának és tevékenységének tervezését, lebonyolítását és azok felügyeletét. A Diákbizottság élén az elnök a szakmai vezetővel közösen irányítja a folyamatokat.

A Szakkollégium vezetése

favicon512x512

Dr. Antalóczy Katalin
Szakmai vezető

favicon512x512

Dr. Gáspár Tamás
mentortanár

favicon512x512

Rappay Bence Zsolt
Elnök

favicon512x512

Lengyel Lilla
képzési szakmai alelnök

favicon512x512

Tóth Aranka
általános szakmai alelnök

favicon512x512

Csejtei Balázs Dániel
közösségi alelnök

favicon512x512

Vámosi Tamás
marketingkommunikációs alelnök

favicon512x512

Ó. Szabó Laura
Gazdasági Bizottság vezetője